Er lijken weer meer ruiters gebruik te maken van de wandelpaden rond de sportvelden Veersepoort. Dit levert hinder op voor wandelaars, waaronder slechtzienden, en gevaar, vooral voor kinderen. De wandelpaden zijn ook niet ingericht voor ruiters en rijtuigen. De gemeente en het wijkteam willen meer zicht krijgen op de hinder en hierover in gesprek gaan met degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn of die invloed kunnen hebben op deze mensen. Uw ervaringen kunt u tijdelijk melden via info@klarenbeekveersepoort.nl. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van het officiële formulier, dat vindt u hier.