Per 1 januari 2020 wil de gemeente een nieuwe manier van afvalinzameling invoeren. Ook de wijze waarop de kosten voor afvalverwijdering straks worden berekend, verandert.
De nieuwe manier van afvalinzameling moet bijdragen aan de landelijke en gemeentelijke doelstelling om nog maar 100 kilo restafval per persoon per jaar in te zamelen.

Ook de wijze waarop de kosten voor afvalverwijdering straks worden berekend, verandert. De gemeente voert het gedifferentieerde tarief (Diftar) in. Hierdoor betaalt u niet langer alleen een vast bedrag voor afvalverwijdering, maar bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het variabele bedrag is gebaseerd op het aantal keren dat u restafval in een rolcontainer of ondergrondse container aanbiedt. Hoe beter u dus uw afval scheidt, hoe minder vaak u restafval hoeft aan te bieden en hoe minder u betaalt. Dat is het idee achter Diftar, dat moet leiden tot het beter scheiden van afval.

De komende tijd gaan we alles klaarmaken voor de invoering van Diftar en gaan we proefdraaien. Aan de hand van hoe die proeven lopen, besluiten we later dit jaar wanneer we de Diftar bij u gaan verrekenen. Voordat we dat gaan doen, ontvangt u meer informatie over de tarieven en de wijze van afrekenen.

Het inleveren van groente, fruit en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, drank- en zuivelpakken, textiel en glas blijft zoals het is. Ook het gebruik van de milieustraat verandert niet.

Kijk voor meer informatie op: https://www.middelburg.nl/Inwoners/Afval/Wijziging_afvalinzameling_en_invoering_Diftar