Bij het Vogelpark komt deze route vanuit Nieuw-Middelburg onze wijk in en loopt achter de Geersesweg en de sportvelden langs naar de Brigdamseweg. De gemeente heeft het parcours vastgesteld. We zullen de komende tijd gaan zien hoe de Mountainbike (MTB) vereniging de Zeeuwse Kust het pad aanlegt. Op initiatief van enkele omwonenden bij een van de straten is er een overleg geweest op het stadskantoor. De route is daardoor iets aangepast. Er blijft wel een risico bestaan op ‘botsingen’ tussen fietsers en kinderen, ouderen en mensen met honden. Iedereen zal rekening moeten houden met elkaar, zoals dat op meer plaatsen het geval is. We hopen dat ongevallen uitblijven.
Ook voor inwoners van onze wijk biedt het pad een mooie gelegenheid om te sporten.