Op basis van de ideeën en plannen van omwonenden en bewoners uit de wijk is diverse malen overleg geweest, waar Stichting Landschapsbeheer Zeeland bij betrokken is, evenals de boer die het terrein gebruikt en goed kent. Op basis van wat er gevraagd en gewenst is, is het plan vertaald in een tekening. Echter voordat de tekening is gemaakt, hebben we het terrein, de weilanden ter plaatse bekeken.

Inrichting
Duidelijk is dat de grond nat is, dat het kenmerk is dat het nat grasland is en dat er op het terrein nog enkele landschappelijke kenmerken van een holle bolle wei en kreekgrond herkenbaar zijn, die we graag willen behouden vanwege het karakteristieke ervan zoals we dat nog maar weinig zien op Walcheren.
De bodem en weilanden zijn vrij nat, zichtbaar aan de natte graslandplanten die hier voorkomen. Beweiding past hier goed bij. Op de lager gelegen natte stukken zijn twee poelen ingetekend, passend bij het karakter van deze plek. De huidige begrazing is goed voor de grasgroei en het beheer is daarmee goed en overzichtelijk.

Het wat hoger gelegen deel is minder nat en daar zou een Hoogstamfruitboomgaard met ongeveer 30 bomen goed passend zijn. Het is een karakteristiek Zeeuws landschappelijk element en bloei is mooi en biedt voor mensen, bijen en vogels perspectief. Het is goed voor de biodiversiteit. Fruit samen oogsten is een leuk vooruitzicht voor bewoners. Zo ontstaat een soort gemeenschappelijk terrein, vergelijkbaar met een dorpshuis, in de buitenlucht.
Bekend is dat aan de kant van de Sprencklaan rond 1941 een sloot is weggehaald. Het is hier (volgens de boer die hier de schapen weidt) het hele jaar door nat. Het teruggraven van de sloot zou daar passen. Door daar tevens een Zeeuwse haag te plaatsen wordt tegemoet gekomen aan de wens van de bewoners van aangrenzende huizen om hun privacy te behouden.

Bewonersparticipatie
Bewoners kunnen meedenken over de soorten fruit, bijvoorbeeld soorten oude rassen. Ook aanplant, het zelf planten van een boom met bewoners en scholen is voor ieder die meedoet een leuke activiteit die betrokkenheid bij het terrein en bij het beheer bevordert. Medewerkers en vrijwillige deskundigen van SLZ kunnen adviseren en meewerken bij het beheer door bewoners. Gereedschap is via SLZ te gebruiken of te huren. Andere mogelijkheden voor beheer kunnen vooraf met gemeente en SLZ verder worden besproken.
In de te graven poelen in het natte deel kunnen scholen educatieve activiteiten doen: met schepnet, emmer en loep kijken wat de natuur biedt.

Wandelpad
De bewoners willen een klein ommetje door het park dat toegankelijk is voor rollators. Voor aanleg en het geschikt maken voor rolstoelen moeten we vooraf kijken hoe het beheer ervan kan gebeuren. Verder is er de wens voor een doorgang, waarbij mogelijk een pad er dwars doorheen een optie is. Van belang is het pad dan goed toegankelijk te maken, rekening te houden met beweiding. Dit kan door veesluizen. Er komt geen doorgaande route die voor fietsers of scooters een sluiproute zou kunnen vormen. Langszij het pad is een rij met knotwilgen gepland, die in bodem en terrein goed zouden passen ook qua landschappelijk beeld.

Bankje rond boom
Bewoners vroegen om een boom met parapluvorm, waar mens en dier onder kunnen schuilen tegen zon en regen, rondom een bankje. Er is nagedacht over een soort die in het landschap van Walcheren zou passen. We kiezen hier voor een drietal Grauwe Abelen. Het bankje zal eromheen worden aangebracht. Bij vormgeving en productie kunnen bewoners een rol spelen.

Bloemenstrook
Dichtbij Hof ter Veste komt een haag en daarachter een bloemenstrook waar bewoners kunnen genieten van bloemen en bijtjes.

Beweiding
Beweiding met schapen en koeien geven het terrein een levendig geheel en dragen bij aan goed beheer.

Voor vragen en meer informatie
Het wijkteam Klarenbeek Veersepoort (Nico Landsman, info@KlarenbeekVeersepoort.nl, 06-40017191) en Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Sylvia Tuinder Sylvia.Tuinder@LandschapsbeheerZeeland.nl (0113-230936, 06-21574896).