De boomgaardwei in het Sprenckpark is bedoeld voor mensen en schapen. Dus niet voor honden. Ook op de jongveewei, die nu is bedekt met zwarte aarde, mogen geen honden komen. De schapen moeten over deze wei heen en weer naar hun nachtverblijf en durven dit niet als er honden lopen/ hebben gelopen.
We vinden dit best jammer voor de honden en hun baasjes, maar het is nu eenmaal zo dat de combinatie honden en schapen niet werkt. En er is gekozen voor het behouden van de schapen en het jongvee, omdat vele bewoners plezier hebben van deze dieren en ze passen in het ecologisch-agrarisch landschap van deze plek.
Wilt u helpen door dit uit te leggen aan de hondenbezitters?
Via info@KlarenbeekVeersepoort.nl kunt u zich aanmelden voor de ‘schapengroep’: mensen die samen met boer De Nood gaan zorgen voor alles wat nodig is voor het welzijn van de schapen en de boer (er komt nu te veel werk neer op diens schouders). Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van tijdelijke afrastering.