Het college van Burgemeester en Wethouders stelt aan de gemeenteraad voor: “Het Sprenckpark uit te laten werken en te laten realiseren door het wijkteam op basis van de in de presentatie van 24-2-2016 opgenomen uitgangspunten, in overleg met IB/Cultuurtechniek en hiervoor een budget voor te stellen van € 25.000 (opgenomen in exploitatieopzet Sprencklaan)”.

De herziene exploitatieopzet Sprencklaan wordt aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling in de raad van 18 april a.s. Op 11 april wordt de exploitatieopzet behandeld in de commissie Ruimte. In theorie kan de gemeenteraad nog besluiten om hiervoor geen budget beschikbaar te stellen.

Het wijkteam overlegt over de realisatie in een groep met bewoners, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting De Tuin van Zeeland, de gebruiker (boer De Nood) en het Ingenieursbureau van de gemeente.