Tegen de 50 mensen luisterden woensdag naar plannen en kwamen met ideeën. De Bewonersvereniging Ter Veste schonk koffie en thee in het atrium.
Hoogstamfruitbomen passen het beste op het hogere deel van het terrein, tegen Hof ter Veste aan. Het zou mooi zijn als de ooit gedempte sloot achter de tuinen aan de Sprencklaan weer kan worden uitgegraven. Handhaving van het holle-bolle karakter van de wei vormt een uitgangspunt.Een paadje met knotwilgen past in dat beeld en is op te nemen in een wandelroute. Een goed verhard pad, half onder de bomen en half door open gebied is aantrekkelijk voor een rondje wandelen met rolstoel of rollator. Een bankje onder de bomen mag dan niet ontbreken. De bewoners genieten nu erg van de schapen en koeien van boer De Nood, die het gras kort houden. Die zouden zelfs onder de bomen kunnen grazen; alleen kun je dan het wandelpad een tijdje niet gebruiken. Ook worden wel kippen van bewoners aangetroffen op het weiland. Een Zeeuwse haag kan mooi bloeien en voorkomt nog meer de inkijk in achtertuinen.

Het is een drassig, nat gebied. Daar vind je altijd wel muggen en andere insecten. Met poelen vergroot je de biodiversiteit en voorkom je dat bepaalde soorten een plaag vormen. Zo’n poel kan wel beter wat verder af liggen van de wooncomplexen. Een steile wand waar veel zon op valt is weer ideaal als nestgelegenheid voor wilde bijen, die daarin holletjes graven. De vogelrijkdom is gebaat bij een gevarieerde maaltijd.

De jonge fruitbomen hebben wel steunpalen en een beschermkorf nodig. Dat kost ongeveer 45 euro per boom volgens de Stichting Landschapsbeheer Zeeland, die alle ideeën verwerkt in een schetsontwerp. Spontaan schreven zich al 13 mensen in voor de adoptie van zo’n boom. Daaruit blijkt wel dat er veel steun was in de zaal voor de verdere uitwerking van deze suggesties tot een plan. De grootste kostenpost gaat zitten in het graafwerk en de aanleg van een verhard pad en dergelijke. Wethouder Beekman toonde zich bereid om hierover na te denken. Het plan zal in elk geval minder duur worden dan het vorige plan en kan rekenen op steun van veel bewoners. Als de bewoners een beheergroepje vormen, dan komt Landschapsbeheer wel met zagen, ladders, snoeischaren, een cursus en instructie. Zo blijven de onderhoudskosten laag.

De gemeente, Landschapsbeheer en het wijkteam werken met bewoners de plannen uit met als doel dat de gemeenteraad in april gelijktijdig kan beslissen over de nieuw te bouwen woningen, de verbetering van de verkeerssituatie en het Sprenckpark.

Wie is er handig met een grote graafmachine? Het wijkteam hoort graag van je; dat zou de kosten weer kunnen beperken en de haalbaarheid vergroten.