Buurtwachters zijn geen boevenvangers!

Sinds het najaar van 2008 is in Klarenbeek 2 een buurtwacht actief. Momenteel bestaat de groep uit 10 personen, die avond aan avond hun rondjes doen, lopend of op de fiets. Dat gebeurt volgens een wekelijks rooster: één avond per week wacht, na 3 weken één week vrij.
Het “werkterrein” van de buurtwacht ligt tussen de Gerrit van de Veenstraat, de Arie van Driellaan en de Churchilllaan. Vaak worden de randen van de aangrenzende gebieden (de kwartieren, het scholencomplex, de Arie van Driellaan, de Brandenburglaan en de Nadorstweg) meegenomen.
Waarom een buurtwacht gevormd? Directe aanleiding waren indertijd enkele inbraken of pogingen daartoe in de aangegeven wijk. Al gauw drong tot de deelnemers het besef door: wij zijn geen boevenvangers! Die taak blijft voorbehouden aan de politie.
Wat ze wel doen is signaleren. Om te beginnen, maar vooral ook in het begin, richtte zich dat vooral op verdacht gedrag van wandelaars, fietsers en automobilisten. (“Zoekt u iets?”). De politie moedigde het aan: Vertrouw je iets niet, geef het aan ons door: persoonsbeschrijving, autotype of nummerbord. Enkele keren konden de wachters een gestolen fiets of scooter aan de politie overhandigen. Langzamerhand is hun aandachtsveld breder geworden, letten ze ook op autolampen die bleven branden, afval, kapotte straatlantaarns en vernielingen van het straatmeubilair.
Die verschuiving van de aandacht heeft zeker te maken met het feit dat het de laatste jaren rustig is in de wijk. Niemand van de buurtwachters zal dat zien als direct gevolg van het wachtlopen, maar toch….. Een beetje aandacht voor elkaar, letten op elkaars eigendommen, elkaar informeren en het je samen verantwoordelijk voelen, het is ook weer niet helemaal los te zien van het prettig en (in alle betrekkelijkheid) veilig wonen in de wijk.
Heel af en toe, vooral ’s avonds laat, gebeurt wat de buurwachter juist niet wil. Iemand schrikt zich een hoedje van de niet-verwachte ontmoeting. Als het even kan zal de wachter zich tijdig bekend maken.
Mocht u meewillen doen met de buurtwacht, of mocht u nog meer informatie willen, neem dan contact op met de coördinator Frans Knol (tel.06-53949706).

Door Chris Stronks