Door Henk Nieboer

Onlangs hebben wij als bewoners van de Zilvermeeuwstraat, Bergeendstraat en Steenloperstraat een BuurtWhatsApp-groep opgericht; dit naar aanleiding van enkele inbraken en pogingen tot inbraak in onze straat. We zagen ook verdachte situaties, zoals auto’s met een buitenlands kenteken die regelmatig in de straat geparkeerd werden zonder dat iemand wist wie deze bestuurders waren. En er stond een slordig geparkeerde fiets, die telkens door andere mensen werd neergezet bij een boom en opgehaald. Kortom, situaties waarvan je denkt: “daar klopt iets niet”.

Wij hebben alle bewoners uit genoemde straten per mail of brief benaderd met de vraag of zij mee willen doen met dit initiatief. Er waren heel veel positieve reacties en de belangstelling was overweldigend.
Op een enkeling na (niet iedereen heeft een smartphone) hebben alle bewoners van de Zilvermeeuwstraat en Bergeendstraat zich aangemeld. De Steenloperstraat bleek al aangesloten te zijn bij een ander landelijk initiatief (WABP) maar ook daar heeft een bewoner zich bij onze BuurtWhatsApp aangesloten.
Op 13 november 2015 zijn we live gegaan met onze BuurtWhatsApp genaamd “ZilverEend” (een combinatie van de twee straatnamen).  Daarnaast is er goed contact met de wijkagent, die ook positief wil bijdragen aan het initiatief, hij zit ook in onze groep.

Via internet zijn er 4 borden besteld die binnenkort op 4 plaatsen in de wijk zullen worden opgehangen. Via het wijktafelbudget van de gemeente Middelburg worden deze borden bekostigd.

Lees ook in de PZC en op onze speciale pagina.