Voor ons wijkteam was Nico Landsman bij een introductiebijeenkomst over dit thema in Dauwendaele. Hierbij zijn weergave van deze aanpak.

Een praktische aanpak, ontwikkeld door Haim Omer, psycholoog in Tel Aviv. In Dauwendaele zijn 35 mensen getraind en ze hebben er succes mee in gezin en buurt. ‘Oude autoriteit’ is gebaseerd op afstand, macht en angst. Omer komt nu met ‘nieuwe autoriteit’, gebaseerd op verhoogde aanwezigheid, liefde en warmte. Je richt je gedrag niet op controle over de ander, maar op controle over jezelf: nabijheid, vriendelijk blijven, niet escaleren. In je gedrag zoek je de middenlijn tussen confrontatie, opdringen, ruzie zoeken aan de ene kant en ogen sluiten, onverschilligheid, meegaandheid aan de andere kant. Het midden waarmee je de ander vrij laat, maar wel laat zien dat je er bent. Dat midden vind je letterlijk in de afstand tot de ander.
Een storende hangplek is met deze aanpak verdwenen doordat bewoners in de nabijheid regelmatig op een bankje gingen zitten. ‘Doorbreken van het geheim’ is hier ook werkzaam. Andere elementen zijn het inzetten van het netwerk, de omgeving en het verzoeningsgebaar. Door meer mensen geweldloos aanwezig te laten zijn, vermindert de kans op gewelddadigheid van de betrokkene.

Voor deze aanpak hoef je het probleem niet te kennen of te begrijpen om toch te kunnen werken aan een oplossing: die moet de ander immers zelf vinden en ervaren. In gesprek versterk je de verbeelding door vragen te stellen: ‘Stel, je probleem is verdwenen, wat is er dan anders?’