Op 3 juni presenteerden Annet Hannewijk en Bureau Overmorgen het concept voor het warmteplan van Middelburg. Hoe gaan we onze huizen en gebouwen verwarmen als er op een nog te bepalen moment na 2030 en voor 2050 geen aardgas meer wordt geleverd? Het advies was om nu vooral ‘geen-spijt-maatregelen’ te nemen, zoals isolerende maatregelen om je energieverbruik omlaag te brengen. Voor grote delen van de gemeente Middelburg zal een hybride verwarmingsketel per woning geschikt zijn. Dat is de komende jaren een combinatie van elektriciteit en gas. Later moet je de gasketel vervangen door een ketel voor groen gas of waterstof. In de nieuwbouwwijken van na 1990 zou de isolatie standaard al voldoende zijn om all-electric te kunnen verwarmen, dus met alleen een warmtepomp.

In de chat brandde een discussie los van mensen die graag de bestaande gasleidingen willen gebruiken voor waterstof naar hun woningen. Door Bureau Overmorgen werd gewezen op de schaarste van groen waterstof, dat vooral zal worden gebruikt door industrieën, die productieprocessen hebben die hoge temperaturen vereisen en geen alternatief voor waterstof hebben. Voor woningen zal waterstof de komende decennia nog niet beschikbaar zijn. Door deelnemers werd gewezen op de waterstofladder en op de noodzaak om vier keer zoveel windmolens neer te zetten als wanneer je je huis met een warmtepomp verwarmt.

Twee voorlopers, die door de gemeente zijn uitgenodigd om mee te praten in een focusgroep, vertelden hoe ze in de loop van de afgelopen tien jaar hun huis isoleerden en loskoppelden van het aardgas door de besparingen op hun energierekening te herinvesteren.

Er wordt geadviseerd om te kijken op https://www.duurzaambouwloket.nl, https://www.milieucentraal.nl en https://www.middelburg.nl/energiebesparing-particuliere-koopwoningen. Voordelig en deskundig advies wordt gegeven door getrainde vrijwilligers van Energiek Zeeland. De bijeenkomst kun je binnenkort terugkijken. Kijk voor de link op de website van de gemeente.

Wil je samen met je straat of buurt werken aan collectieve inkoop van installatiewerk of zelfs coöperatief energie inkopen of opwekken? Neem dan een initiatief. Buurtwarmte van EnergieSamen kan hierbij ondersteunen met een 12-stappenplan, dat niet alleen voor opwekking bedoeld is. We hebben vanuit de wijk aan de gemeente gevraagd om dit soort initiatieven te ondersteunen. Het wijkteam is benieuwd om te horen van initiatieven in de wijk.