Appartementenflats 4-hoog, twee-onder-een kap woningen, een groen ‘hofje’ in het midden. Dat gaat er verrijzen op het terrein van de atletiekbaan en de sporthal. Er zijn door de gemeente al heel wat eisen gesteld, waarbinnen de projectontwikkelaar Stevast een plan heeft gemaakt. De mensen van het wijkteam hebben daar ieder zo hun eigen ideeën over, meestal wel positief. Er werden ook wel suggesties gegeven over hoe je de huizen duurzamer kunt maken. De mensen van de gemeente en de projectontwikkelaar luisterden daar welwillend naar. We zien het als onze taak als wijkteam om te bevorderen dat er goed overleg is met de omwonenden. Het is dan wel jammer dat de projectontwikkelaar niet een meer open proces met de omwonenden en de gemeente kon ingaan. Wel hopen we dat de klankbordgroep toch nog de nodige inbreng kan hebben. Zeker om de overlast van de bouwwerkzaamheden in goede banen te leiden. Wil je meedoen in die klankbordgroep? Meld je dan aan via ons  info@klarenbeekveersepoort.nl en hou ons op de hoogte van hoe het loopt. Zonodig gieten wij er wat smeerolie bij.